S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

12/23/2017 - 23:53

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మొదటి ప్రేమ (5)
4.వాస్తవము కాదు (3)
6.లోక్‌సత్తా పార్టీ గుర్తుందా? దాని
ఎన్నికల గుర్తు (2)
7.మద్యము (3)
10.ఆశ్చర్యార్థము (2)
11.మస్లిం ఆధ్యాత్మిక మహాపురుషుల సమాధి (2)
12.తెలుగు చిత్రకారుడు నిలువు 9లో
వున్నాడు (2)
15.కృష్ణం... జగద్గురుం (2)
16.నవరత్నాల్లో ఒకటి (2)
19.చెయ్యి (2)

12/22/2017 - 21:22

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.కొందరు ఈ పేరు పెట్టుకుంటారు.
సప్త గిరీశుడి సంకేతంగా (5)
4.గర్భవతి అయిన స్ర్తికి చేయు వేడుక (3)
6.కరివదనుడు (5)
8.ఏనుగు మీద ఇది వెయ్యాలంటే భారీ
సెట్టింగు కావాలా? (3)
10.కొండ (3)
13.ఈ పతి అంటే సేనాపతి (2)
14.కేంద్ర రవాణా మంత్రి నితిన్ ‘...’ (3)
15.నిలువు 19తో కలిసి గ్రహాల ఆకర్షణ

12/21/2017 - 23:57

అడ్డం
*

12/01/2017 - 23:29

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.విజయా వారి ఆల్‌టైం హిట్ సినిమా
సగం ‘మాయా’! (5)
5.పార్వతి (3)
6.బీదతనము (5)
8.ప్రతిజ్ఞ (3)
10.ఈ బావి అంటే చేదబావే! (3)
13.పశువులు మేత తిను (2)
14.ఆడవాళ్లు కాలికి పెట్టుకునేది
తిరగేసిన ‘కత్తుల’నా?! (3)
15.అగడ్త (3)
16.ఇది తీయడం అసలు విషయం
కనుక్కోడానికే! (2)
17.నుదురు (3)

11/18/2017 - 23:38

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘మధ్య’ మొదలుగా గల రాగం (5)
5.దబ్బర, అసత్యం, వెనుక నించి (3)
6.ఇది అల్లడం నవారు మంచం
అల్లినంత ఈజీ కాదు (5)
8.ఆజ్ఞా పత్రం (3)
10.దాహము (3)
13.గారాబము (2)
14.విశ్వకవి ఇంటి పేరు (3)
15.రాత్రి, వెనుక నించి (3)
16.విష్ణువు (2)
17.అల (3)
19.ఎర్ర తామర, తెల్ల కలువ (3)
21.వంత పాట (5)

11/11/2017 - 21:52

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘వి’ అనే ఇంటి పేరుగల నేత సాక్షాత్తూ
దేవుడే! (5)
5.ఆదిశంకరుల జన్మస్థానం (3)
6.యుద్ధ్భూమి (5)
8.రష్యాలోని పెక్కు నాణాల్లో ఇదొకటి! (3)
10.నున్నదనము, స్నిగ్ధత (3)
13.వరదొస్తే లోతట్టు ప్రాంతాలు దీనికి
గురవుతాయి (2)
14.సబ్బు రుద్దితే వచ్చేది (3)
15.ఒక క్షుద్ర విద్య, ప్రయోగము (3)

11/07/2017 - 21:26

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సరిహద్దు (4)
4.మెగాస్టారు (4)
6.బ్రిటిష్ వారితో యుద్ధం చేసిన మైసూరు
ముస్లిం పాలకుడు (5)
7.్ధన్యాదులను దంచగా వచ్చు పొట్టు (2)
8.స్వప్నంతో కూడిన జగడము (4)
10.బహిఃప్రదేశమే! గందరగోళంగా ఉంది (3)
12.అగ్ని (2)
13.నిపుణురాలు (2)
15.స్ర్తి (3)
18.శ్రీశ్రీ బిరుదు తిరగబడింది (4)

10/29/2017 - 00:39

ఆధారాలు
అడ్డం
*
1.గుర్రము (4)
4.నీరు (4)
6.పూవిలుకాడు, మన్మథుడు (5)
7.హారము, దండ (2)
8.ఉదయము, వెనుక నించి (4)
10.పాట (3)
12.పొగడ్త (2)
13.అతిశయోక్తికి జాతీయం (2)
16.వృద్ధాప్యము (2)
18.్భరతంలో ఈయన నీతి ప్రసిద్ధం (4)
20.అపకారము, హాని (2)
21.ఈయనా మన్మథుడే (5)
23.ఒక రాగం పేరుగల ఒక సంగీత దర్శకుడు 94)

10/21/2017 - 21:46

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మర పడవను జాగ్రత్తగా వెదకండి.
ఒక దిక్కు తోస్తుంది (4)
4.విల్లు (4)
6.ఏకవచనంలో కుట్టి పద్మిని
చిన్నప్పటి సినిమా (5)
7.నిలువు 10 తరువాతి నక్షత్రం
వెనుక నించి (2)
8.ముద్దు తరువాతిది (4)
10.శీఘ్రముగా (3)
12.శ్రీకృష్ణుని స్పర్శతో అందంగా
మారిన కురూపి (2)
13.పశ్చిమ తీరంలో ఒక విహార

10/20/2017 - 22:49

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.జాబిల్లి (4)
4.మాంగల్య చిహ్నముల గల స్ర్తి; భర్త గలది (4)
6.సినిమా బాగుంటేనే ‘శ్రీకృష్ణ....’ లేకపోతే
తల భారము (5)
7.ఆలోచన; నిన్నటి సినీ నటి (2)
8.పూల మధ్య సువాసన ఆకు
మర్చిపోము. కాకపోతే కాస్త గడబిడ (4)
10.ఔరా సాగింది (3)
12.్భమి (2)
13.ఇంగ్లీషు నాటకం (2)
16.‘ఆ!’ వుంటే సంతోషము (3)

Pages