S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

08/29/2017 - 23:48

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.పరశురాముని తండ్రి (4)
3.అత్రి మహర్షి భార్య (4)
5.వరంగల్ జిల్లాలోని అతి పెద్ద జాతర
అధిదేవతల్లో ఒకరు (3)
6.రుజువు, నిదర్శనము (3)
8.పండితుడు (2)
9.అవసరం తిరగబడింది (3)
11.్భర్య (3)
12.తోడికోడలు (3)
13.వృద్ధాప్యము (3)
16.సేవకుడు (2)
17.ఆభరణంతో రొక్కం (3)

08/19/2017 - 23:43

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సున్నా. స్వరాన్ని అనుసరించి
చెప్పొచ్చా? (5)
4.ఆజ్ఞతో కూడిన గుర్తు, చిహ్నం (4)
6.వాత్సల్యము, చేరిక (3)
8.అవయవ వైకల్యముగల (3)
9.వదలని పట్టు (4)
11.వట్టి, కల్ల (2)
12.ఎలా అయినా మొదటనే సంత గద!
సంతోషం (3)
14.పలువరుసను ఈ గింజలతో
పోలుస్తారు (3)
17.కాలుజాచి పెట్టిన అడుగు (2)

08/15/2017 - 23:16

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.హాస్య రూపకము (5)
4.వివాహంబు (4)
6.తిరునాళ్లు (3)
8.‘....న భవిష్యతి.. లోకోక్తి (3)
9.అంబుధి. తన ‘ముద్ర’ తనకుంది (4)
11.ఎండిన చెట్టు (2)
12.అంతఃపుర స్ర్తి జనం (3)
14.ప్రసారములో ఇలా చేవ, పస ఉంటే, మొదలు మిస్ అయినా ఫరవాలేదు (3)
17.పుత్రాదులను రమ్మని ఇలా పిలుస్తారు (2)

08/06/2017 - 23:48

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.అనావశ్యకము (5)
4.జాబిల్లి (4)
6.మెడ పొడుగు జంతువు (3)
8.శుభము లేక క్షేమము (3)
9.మత్తుతో కూడిన తాత్కాలిక పద్దు (4)
11.సగం అనుగ్రహం లేదా కొంత
ఆగ్రహం (2)
12.్భయపడి (3)
14.సమానత్వము (3)
17.బొక్కెన (2)
18.ఈ రెండు జంతువులూ ఒకే
జాతివంటారు (2+2)
20.నిలువు 15లోదే, పొదుపుగా (3)

08/02/2017 - 03:17

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మరదలు. మధ్యలో ‘కూ’ అంటుంది (5)
4.అప్పుడే పితికిన పాలు (4)
6.వెళ్లవలసిన చోటు (3)
8.్ఫడేల్ తీగెల మీద ఆడేది (3)
9.పోకచెట్టు. ‘ముముక్రక’ సరిచేయండి (4)
11.కృష్ణుడి స్పర్శతో సుందరిగా మారిన
కురూపి (2)
12.డబ్బు. ‘లోకము’లో దానిదే ‘పై’ చేయి (3)
14.రోకలి (3)
17.నూలు (2)
18.ఋజుమార్గము కానిది (4)

07/23/2017 - 00:11

అంతరిక్షం.. ఎన్నో అద్భుతాలకు నెలవు. మనిషి ఎప్పటికప్పుడు తన మేధకు పదునుపెడుతూ అంతరిక్ష రహస్యాల ఛేదనకు ఉత్సుకత చూపుతూనే ఉన్నాడు. ఖగోళశాస్తవేత్తల చూపంతా ఆ నిశీధివైపే. కొత్త విషయం కనుగొన్నప్పుడు వారి కళ్లల్లో మెరిసిపోయే వెలుగురేఖలు ప్రపంచానికి దారిచూపిస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం ఓ అద్భుత విషయాన్ని ఖగోళ శాస్తవ్రేత్తలు కనిపెట్టారు. భూమికి నాలుగువేల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఓ గెలాక్సీని కొత్తగా కనిపెట్టారు.

07/23/2017 - 00:01

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఈ తెనాలి కవికి ముందు నించైనా
ఒకటే, వెనక నించైనా ఒకటే! (5)
4.పెన్నానది (4)
6.రహదారి కుంచించుకు పోయింది (3)
8.ద్వారము (3)
9.పల్లెటూరి అలారం గడియారం.. ఓ ప్రాణి (4)
11.విష్ణువు (2)
12.సాంబారు వంటిదే! (3)
14.ముగింపు చెప్పకుండా ‘మరో కథ’
అంటే?! (3)

07/18/2017 - 23:45

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఈ ఉత్సవంలో ఒక రంభో ఏమో ఉంది (5)
4.ఈ మద్యం అంటే ‘వారు’
ముందు తయారు! (3)
6.‘సౌ రుపయే’లో అందం (2)
7.బోయవాడు (3)
10.ఆకలి తిరుగుబాటు (2)
11.గ్రాంథిక భాషలో పూర్వము (2)
12.ఇది నాలుగందాల చేటని పెద్దల మాట (2)
15.చిన్న పడవ (2)
16.తీగ (2)
19.హితవైనది. ముఖ్యంగా జ్వరపడి
లేచిన వాళ్లకి (2)

07/18/2017 - 23:42

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.కురుపాండవ కుమారుల విద్యా
గురువర్యులు (5)
4.పెట్టుబడి (3)
6.ఆంగ్లేయుడి పశ్చాత్తాప ప్రకటన కూడా
సంగీతాలాపనలా ఉంటుందా? (2)
7.నడువు. నాన్ స్ట్రైకింగ్ బ్యాట్స్‌మన్‌లా ‘....’
మీద చెయ్యి పెట్టుకు నిల్చుంటే ఎలా? (3)
10.దొంగ జపం చేసే ప్రాణి (2)
11.ఒక రాశి (2)

07/18/2017 - 23:39

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఈ నగరం స్కాములకు మారుపేరు (5)
4.ఈ కోపం ఉడుకుమోత్తనం తోడబుట్టిన
దానితోనే ఆరంభం (3)
6.సమైక్యాంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల్లో
ఒకరి ఇంటి పేరు (2)
7.గమనము... వైఖరి.. ‘కడ’ చివర (3)
10.మేకు (2)
11.ఒక చర్మ వాద్యము (2)
12.తీరము (2)
15.విసుగు కలిగించే అనాకర్షణీయ
ప్రసంగం (2)

Pages