S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

04/18/2019 - 22:18

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.అడవి మధ్యలో తార (4)
3.నవ్వులో అనుకరణ ధ్వని. చలం కూతురు (4)
5.చక్రాకారముగా చేయబడు శనగపిండి తినుబండారం (3)
6.అలనాటి ‘నోము’ సినిమా హీరో కడదాకా లేడు (3)
8.ఎదుటనున్న వ్యక్తిని ఇలా అంటారు (2)
9.సగం మొలతాడుతో అప్పుడే పుట్టిన మొక్క (3)
11.బంగారం (3)
12.ఒడ్డు (3)
13.విష్ణుఖడ్గం (3)

04/18/2019 - 22:17

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఒక సంఖ్యతోమొదలయ్యే భద్రము, జాగ్రత్త! (4)
3.గంగానది (4)
5.మొదటి రాశి (3)
6.ముక్కు చేసే పని ఇది చూడడమే! (3)
8.దీన్ని చూసి అప్పుడప్పుడూ పామనుకుంటారు (2)
9.అభివృద్ధి (3)
11.ఆజ్ఞ (3)
12.ఆం.ప్ర.లోని ఈ జిల్లాలో వెలుతురుకు
లోటు లేదా?! (3)
13.వెంకటేశ్, నమిత నటించిన 2002
తెలుగు సినిమా (3)

03/30/2019 - 22:26

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.పావడా (4)
3.మానసిక బాధ (4)
5.కుండ (3)
6.అరుదు (3)
8.వివరము (2)
9.శని మధ్యకు వచ్చిన మాయగాడు (3)
11.దేవయాని ప్రియుడు (3)
12.చూడడు (3)
13.చీకటి (3)
16.అక్కినేని కుటుంబ చిత్రం (2)
17.విభేదాలు మరచి చేరిక అవడం (3)
18.చేయూత. వృద్ధులకై ఒక
ప్రభుత్వ పథకం (3)
20.సంరంభము (4)

03/23/2019 - 22:21

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సావిత్రి జీవిత చిత్రం (4)
3.దీని బుర్ర ఎప్పుడూ వీణకు అతుక్కునే ఉంటుంది (4)
5.స్ర్తి (3)
6.ఈమే స్ర్తియే! (3)
8.అధికము (2)
9.తమిళం సగం వం (3)
11.యజ్ఞము (3)
12.‘...సిగ్గు’ అంటే వల్లమాలిన సిగ్గు అని అర్థం (3)
13.రాత్రి (3)
16.జ్యేష్ఠ సహోదరి (2)
17.మంచు (3)

03/16/2019 - 18:30

అడ్డం

ఆధారాలు

03/09/2019 - 22:42

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.గురువు, అధ్యాపకుడు (5)
4.‘ఎడాపెడా’ ఎడాపెడా అయింది (2+2)
6.ఈ భాస్కరుడు ఏమీ రాయడా? (3)
8.జి.గురుమూర్తిలో అంటుకుంటే వదలని భాగం (3)
9.సంక్రాంతి పందాల్లో దీనిదే ముఖ్య పాత్ర (4)
11.వ్యవసాయము (2)
12.పట్టీ, లిస్టు (3)
14.కొంచెము (3)
17.రాజకీయ నాయకులకు ఇది అవసరమే గాని. అసెంబ్లీయే ‘ఇది’ అయితే కష్టమే (2)

03/09/2019 - 22:41

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సూర్యుడు. విశ్రాంతి లేని ‘వాకరు’ గదా పాపం! (5)
4.‘అ,ఆ’ తరువాత (4)
6.త్రాడు (3)
8.్భతి (3)
9.కష్టసాధ్యము, చిక్కుముడులు గలది (4)
11.చేయి (2)
12.ఉపహారము ఆంగ్లంలో ‘గిఫ్ట్’ (3)
14.సత్యము, శాశ్వతమైనది (3)
17.మంచానికుండే నాలుగింటిలో ఒకటి (2)

03/09/2019 - 22:39

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సామాన్యార్థంలో తిండి మానెయ్యడం (5)
4.అత్తగారి భర్తగారు (4)
6.వావి (3)
8.ఇంద్రుని భార్య, శచి (3)
9.‘ఆత్మస్తుతి’ లాగే ఇదీ కూడనిదే! (4)
11.సొమ్ము చెల్లింపు వాయిదా (2)
12.సరస్వతీ దేవి వాహనం (3)
14.పైకి కనిపించకుండా భారం వహించేది (3)
17.బొక్కెన (2)
18.శివుని వాద్యం. వెనుక నించి (4)

02/16/2019 - 21:57

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.శత్రురాజులు దండెత్తి బద్దలు కొట్టేది దీనినే! దుర్గద్వారము (5)
4.మారుతో వున్న గాలి (4)
6.లేడి (3)
8.మక్కా తర్వాత రెండో స్థానంలోని ముస్లిం పుణ్యక్షేత్రం (3)
9.వినాయకుడు, అనుకూలుడు (4)
11.డబ్బు, సంపద (2)
12.దోసెలు కాల్చేది దీని మీదే (3)
14.ఎలా అయినా సంతోషమే! (3)
17.గుండీ దూరు రంధ్రము 92)

02/16/2019 - 21:56

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.పెళ్లినాటి ప్రమాణం స్ర్తితోనే మొదలా! (5)
4.ఈ వైపు, ఆ వైపు (2+2)
6.జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉక్కు కర్మాగారంగల నగరం (3)
8.స్వర్గము (3)
9.విజయశాంతి ప్రఖ్యాత సినిమాలో ఆమె పాత్ర (4)
11.మహేంద్రసింగ్ ధోనీని సన్నిహితులు ఇలా పిలుస్తారు (2)
12.అంతరిక్షము (3)
14.ఒక పారశీక ఛందము. ఆంగ్ల బాలుతో దీనికి సంబంధం వుంది (3)

Pages