S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

09/28/2019 - 18:46

అడ్డం

ఆధారాలు

09/21/2019 - 19:29

అడ్డం

ఆధారాలు

09/14/2019 - 22:15

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1. ఎదుగూబొదుగూ లేనిది.. ఇది ఎప్పుడూ బెత్తెడే! (4)
3. బందరు అద్దకం పని.. దీనితో రావణాసురుణ్ణి చూడొచ్చు (4)
5. గోరింక (3)
6. కా గుణింతంలో మొదటి మూడు దీర్ఘాక్షరాలు (3)
8. ‘మందారం’లోనే ఉంది.. దాన్ని మాల కట్టడానికి కావలసింది (2)
9. తరువాత (3)
11. ఆకు రసము (3)
12. తిరగబడిన భరిణ (3)

09/07/2019 - 22:45

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘....’లా పుట్టేసిందిరో, సుందరీ.. సినీ గీతం (4)
3.విఠలాచార్య సినిమాలు ఎక్కువ ఈ కోవకు చెందినవే? (4)
5.విధేయత వంటిదే! (3)
6.తిరుపతి వేంకట కవులు సందర్శించిన సంస్థానం, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో (3)
8.నీళ్లు పోవు కంత దారి (2)
9.చలిమిడిలోనూ, దీన్లోనూ మూల పదార్థం ఒకటే! (3)
11.క లు (3)
12.ఇది చెయ్యడం అంటే కోప్పడడం (3)

09/07/2019 - 22:44

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఈ రాక్షసుడికి కావిళ్ల కొద్దీ తిండే కాదు ‘కాసు’ గూడా కావాలి (5)
4.భార్యాభర్తలు కలిసి నదిలో చేసేది ఈ స్నానం (4)
6.ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఓ ప్రధాన నగరం (3)
8.రొక్కం (3)
9.జైలు తిండికి జాతీయం (4)
11.మర్రి వంటిదే ఇదిన్నీ (2)
12.‘దేవదా’ అంటే కాళిదాసుని ఏమనాలి (3)
14.కోపించు (3)

08/24/2019 - 22:35

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఈయనగారి మనవరాలి మీద సినిమా వచ్చింది (5)
4.‘ఉఊ’లు (4)
6.లలాటం (3)
8.దోసిటిలో యమునకు సమర్పించేది. పత్రము, పుష్యము, ఫలము కాదు (3)
9.మాత తమ్ముడు. మేనమామ (4)
11.కూతురు (2)
12.బహుమతి (3)
14.రాముడి కొడుకు (3)
17.పినతండ్రి - పరభాషా పదమే కానీ తెలుగులో వొదిగిపోయింది (2)

08/24/2019 - 22:34

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.నటులు ప్రదర్శించవలసినవి! ‘హాలు’కు మధ్య (5)
4.తెలంగాణా రాష్ట్ర విహంగము (4)
6.‘జనము’ మెచ్చిన ఒకనాటి నటి. సరిగ్గా చూస్తే ఇక్కడే వుంది (3)
8.శాస్త్రం ప్రకారం బ్రాహ్మండు తలపై ధరించవలసినది (3)
9.తెల్లకలువ (4)
11.కోడెదూడ (3)
12.బాణము (3)
14.వాసన (3)
17.గణితశాస్త్రానికి మూలకందమైనది. భారతదేశ ఆవిష్కరణ (2)

08/24/2019 - 22:33

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఆ రాజుకి ‘పాలు’ వుండి తీరాలి సుమా! (5)
4.తెలుగు వాగ్గేయకారులకు అన్నయ్య లాంటివాడు! (4)
6.నిద్రపట్టీ పట్టని స్థితి, వెనుక నించి (3)
8.నిలువు 18లోని మహాభక్తుడిని శిక్షించిన ప్రభువు (3)
9.పాండవాగ్రజుడు (4)
11.్ధన్యం నిలవజేసేది (2)
12.రాముడికి సాయం చేసిన అల్పప్రాణి. సంస్కృతంలో ‘చిక్రోడము’ (3)
14.సంతోషము (3)

08/24/2019 - 22:31

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.విదేశాల్లో హిందూ వేదాంత వైభవం చాటిన స్వామి (5)
4.గాంధీ మొ. నాయకులకు వున్నది (4)
6.తడబడ్డ మునులు, కళ్లు ‘.....’కున్నారు (3)
8.యజ్ఞం (3)
9.కాముడుకు దాసుడైనవాడు (4)
11.‘పౌరుషము’ మధ్య దాగిన కోపము (2)
12.బహుమతిగా ఇచ్చు ‘హారం మధ్య వుండేది’ (3)
14.అనేక రకాల పూలతో గూర్చిన మాల (3)
17.పెంపుదల (2)

08/24/2019 - 22:30

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.చదువుల దేవుడిగా పూజలందుకునేవాడు. ముఖ్యంగా వైష్ణవ సంప్రదాయంలో (5)
4.పేడ (3)
6.అందము (2)
7.దోచుకొనుట (3)
10.ఒక సినీ నటి. ఈమెలో వైరభావం లేదు (2)
11.అసత్యము (2)
12.ఆంగ్లంలో చూపు, తెలుగులో లోపము (2)
15.ఒక చర్మ వాద్యము (2)
16.ఆద్యంతాలు లేని ‘పరమేశా’ (2)
19.వెనుదిరిగిన తల్లి (2)
21.ఆపద (3)

Pages