S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

06/22/2019 - 22:27

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.భారత, భాగవత, పురాణాలు రచించి, వేదాన్ని విభజించినవాడు (5)
5.జిల (3)
6.చేపల్ని పట్టే రెండు సాధనాలు (3+2)
8.సైనికుడు (3)
10.వెనుక నించి ‘తంతాం’ అనే ఎత్తుగడలో ముందు నించి పుష్పం (3)
13.చివర (2)
14.తమాషా కాదు. నిష్పత్తి. అన్నీ దీర్ఘాలే! (3)
15.ఈ కూర పేరులోనే వేడి ఉంది (3)
16.తిరగబడిన నగ (2)

06/15/2019 - 22:30

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.తెలంగాణా రాజకీయాల్లో వున్న స్ర్తి తార (5)
5.తిరునాడు (3)
6.‘డయానా మరియం కురియన్’ అనే అసలు పేరుగల తార. అవును అక్షరాలా తారే! (5)
8.సులువుగా మండే మూలకం. ‘సభా స్వరంజనం’లో కనిపిస్తుంది (3)
10.గజము కొంచెం వరస మారిస్తే ప్రపంచమే కళ్ల ముందుంటుంది (3)
13.మొగము (3)
14.మణి (3)

06/08/2019 - 19:34

అడ్డం

ఆధారాలు

06/03/2019 - 22:06

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.సన్నబడిన, కృశించిన (5)
5.ఇది కట్టిన గుడ్డ వాసన చిరకాలం వుంటుంది (3)
6.కరవీర పుష్పము. దీని ఆకు వినాయకుడి పత్రిలో వుంటుంది (5)
8.శేషము (3)
10.‘అరక్షణము’లో యుద్ధము! (3)
13.తలాతోకాలేని కుక్క. మామూలుది కాదు. ‘కనకపు సింహాసనమున’ కూర్చునేది (2)
14.ముడుకులతో గుంజీలు తీయించే స్వామికి ఇష్టమైన నైవేద్యం (3)

05/25/2019 - 19:10

అడ్డం (ఆధారాలు)

05/18/2019 - 22:43

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.మునిగారి మాపు. నిజానికి అందరికీ సాయంత్రమే (4)
4.అలవాటుగా సరేసరే ఉచ్చరించే మాట (4)
6.అన్నిటికన్నా చివర (5)
7.నీళ్లల్లో ఈదే బాపతు పక్షి (2)
8.సార్వభౌముడు (4)
10.కవిత్వ ఖండిక (3)
12.సిగ్గు (2)
13.అంతా కాదు (2)
16.స్ర్తి (3)
18.తూర్పు దిక్కుకు ఎదురుగా వున్న మర (4)
20.దీపము (2)

05/11/2019 - 22:24

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘రా! సుదామ’ అని సరిగా చూసేసరికి కుచేలుని బదులు ఓ రామభక్తుడు (4)
4.‘వనాత’ను సరిగ్గా గమనిస్తే కనిపించే మనుష్యత్వం (4)
6.వంకాయతో ఒకరకం వంటకం. అనంతపురం దగ్గరున్న ఓ ఊరు కనిపిస్తుంది (5)
7.ఒక కర్ణ్భారణం (2)
8.దేవతలు (4)
10.ఆధునిక మహిళ ధరించే వస్త్రాల ‘హంగామా’లో ఇది (3)

05/04/2019 - 22:20

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.దుర్యోధనుణ్ణి అయోమయానికి గురి చేసిన సభ (4)
4.దండ ధరించిన ఏనుగు (4)
6.పచ్చ. దీనిలో కమతము అస్తవ్యస్తం (5)
7.ఒక సంవత్సరం ఆగిపోయిన ఓ మాసపత్రిక. వడ్డాది పాపయ్యగారి ముఖ చిత్రం (2)
8.్భక్షకుడు (4)
10.అడపాతో వుంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ సార్లే (3)
12.్ఛయ (2)
13.పోలీసుస్టేషన్ (2)

04/27/2019 - 22:46

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.జాబిల్లి. ఒక పిల్లల పత్రిక గూడా (4)
4.దేవర్షి. నారదుడు (4)
6.పూర్వకాలం విద్యాభ్యాసం చేసే ప్రదేశం (5)
7.ఇది ‘తెగ’ అంటే అదో తిట్టు (2)
8.గుంటూరు జిల్లాలో అలనాడు యుద్ధం జరిగిన ప్రదేశం (4)
10.దూకు (3)
12.వెనుదిరిగిన జ్యేష్ఠ సోదరి (2)
13.చాలా (2)
16.ఇప్పుడెక్కువగా పండిస్తోన్న వరి ఈ వంగడమే! (3)

04/20/2019 - 22:00

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.తగాదా (4)
4.నీరు (4)
6.శుక్ర, ఆదివారాల మధ్య (4)
7.ఆలస్యము (2)
8.పప్పుముద్దను గుర్తుకుతెచ్చే ముగ్ధ స్ర్తి (4)
10.చల్లదనాన్నిచ్చే యంత్రం (4)
12.నిలువు 11లోదే! కాకపోతే తలక్రిందులు కాలేదు. అంతే! (2)
13.‘సబ్‌కో ఠీక్ హై’లో దాగిన హైదరాబాద్‌లో ఒక ప్రాంతం (2)
16.గెలుపు (3)

Pages