S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

08/24/2019 - 22:34

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.నటులు ప్రదర్శించవలసినవి! ‘హాలు’కు మధ్య (5)
4.తెలంగాణా రాష్ట్ర విహంగము (4)
6.‘జనము’ మెచ్చిన ఒకనాటి నటి. సరిగ్గా చూస్తే ఇక్కడే వుంది (3)
8.శాస్త్రం ప్రకారం బ్రాహ్మండు తలపై ధరించవలసినది (3)
9.తెల్లకలువ (4)
11.కోడెదూడ (3)
12.బాణము (3)
14.వాసన (3)
17.గణితశాస్త్రానికి మూలకందమైనది. భారతదేశ ఆవిష్కరణ (2)

08/24/2019 - 22:33

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఆ రాజుకి ‘పాలు’ వుండి తీరాలి సుమా! (5)
4.తెలుగు వాగ్గేయకారులకు అన్నయ్య లాంటివాడు! (4)
6.నిద్రపట్టీ పట్టని స్థితి, వెనుక నించి (3)
8.నిలువు 18లోని మహాభక్తుడిని శిక్షించిన ప్రభువు (3)
9.పాండవాగ్రజుడు (4)
11.్ధన్యం నిలవజేసేది (2)
12.రాముడికి సాయం చేసిన అల్పప్రాణి. సంస్కృతంలో ‘చిక్రోడము’ (3)
14.సంతోషము (3)

08/24/2019 - 22:31

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.విదేశాల్లో హిందూ వేదాంత వైభవం చాటిన స్వామి (5)
4.గాంధీ మొ. నాయకులకు వున్నది (4)
6.తడబడ్డ మునులు, కళ్లు ‘.....’కున్నారు (3)
8.యజ్ఞం (3)
9.కాముడుకు దాసుడైనవాడు (4)
11.‘పౌరుషము’ మధ్య దాగిన కోపము (2)
12.బహుమతిగా ఇచ్చు ‘హారం మధ్య వుండేది’ (3)
14.అనేక రకాల పూలతో గూర్చిన మాల (3)
17.పెంపుదల (2)

08/24/2019 - 22:30

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.చదువుల దేవుడిగా పూజలందుకునేవాడు. ముఖ్యంగా వైష్ణవ సంప్రదాయంలో (5)
4.పేడ (3)
6.అందము (2)
7.దోచుకొనుట (3)
10.ఒక సినీ నటి. ఈమెలో వైరభావం లేదు (2)
11.అసత్యము (2)
12.ఆంగ్లంలో చూపు, తెలుగులో లోపము (2)
15.ఒక చర్మ వాద్యము (2)
16.ఆద్యంతాలు లేని ‘పరమేశా’ (2)
19.వెనుదిరిగిన తల్లి (2)
21.ఆపద (3)

08/24/2019 - 22:29

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.అయిదక్షరాల పేరుగల రెండు తెలుగు సంవత్సరాల్లో ఒకటి (5)
4.ఒక నక్షత్రము, కార్తీకమాసానికి చెందింది (3)
6.బీహారు రాష్ట్ర రాజధాని, వెనుక నించి (2)
7.విల్లు (3)
10.నెమిలి (2)
11.సంక్రాంతికి అమ్మాయిలు పోటీ పడి పెట్టేది (2)
12.దీనిపక్కన నిలువు 2 చేరితే తిట్టు (2)
15.‘సీతా’ ‘సావిత్రీ’ ఎత్తుగడల్లో బాటిలు (2)

08/24/2019 - 22:28

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.కరుణశ్రీగారి ప్రసిద్ధ కవిత! నిలువు 2కు సంబంధించినది (5)
4.దేవత (3)
6.ఆలస్యము (2)
7.‘పచ్చరంగు మురుగు’లో పచ్చరంగు లేదు! (3)
10.తిరగబడిన ప్రజలు (2)
11.ఇక్కడ, అక్కడ, ఎక్కడ అయినా ఇది తప్పదు (2)
12.లేఖిని (2)
15.ద్వీపము (2)
16.వ్యాధి (2)
19.‘వానప్రస్థం’లో ఆకాశం నుండి ధారగా పడేది (2)

08/24/2019 - 22:27

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.‘సత్కవుల్ హాలికులైననేమి?’ ... లైననేమి?’ అన్నారు శ్రీశ్రీ (5)
4.కోట వాకిలి, రాచనగరు (3)
6.ఓడ (2)
7.‘రాజ...’ అంటే రాజనగరు (3)
10.రూపాయిలో పదహారో వంతు పాత నాణెం (2)
11.రుక్మిణి ముద్దు పేరుకి అర్థం ‘సూర్యకిరణం’ అనిట! (2)
12.్భర్య (2)
15.్భర్త (2)
16.ఇది ఒకప్పుడు ఇండియాకి మహా కీలకమైన ఆట (2)

06/29/2019 - 22:49

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.నీటి ఆదాకై, పొదుపుగా చల్లు వ్యవసాయ పద్ధతి (5)
4.తుమ్మెద (3)
6.నిలువు 8 వచ్చి కలిస్తే, తెలివితక్కువ మొద్దు బుర్రలో వుండేది (2)
7.ఆరంభవనలైన బాలికల మొహంపై మొలిచేది (3)
10.మనిషి ఉండవలసిన దానికన్నా ఒక్క పిసరు ఎక్కువ లావు (2)
11.కర్ర. ఇది పది రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందట! (2)
12.వ్రాయడానికి వీలైన ప్రతి భాషకీ వుండేది (2)

06/22/2019 - 22:27

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.భారత, భాగవత, పురాణాలు రచించి, వేదాన్ని విభజించినవాడు (5)
5.జిల (3)
6.చేపల్ని పట్టే రెండు సాధనాలు (3+2)
8.సైనికుడు (3)
10.వెనుక నించి ‘తంతాం’ అనే ఎత్తుగడలో ముందు నించి పుష్పం (3)
13.చివర (2)
14.తమాషా కాదు. నిష్పత్తి. అన్నీ దీర్ఘాలే! (3)
15.ఈ కూర పేరులోనే వేడి ఉంది (3)
16.తిరగబడిన నగ (2)

06/15/2019 - 22:30

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.తెలంగాణా రాజకీయాల్లో వున్న స్ర్తి తార (5)
5.తిరునాడు (3)
6.‘డయానా మరియం కురియన్’ అనే అసలు పేరుగల తార. అవును అక్షరాలా తారే! (5)
8.సులువుగా మండే మూలకం. ‘సభా స్వరంజనం’లో కనిపిస్తుంది (3)
10.గజము కొంచెం వరస మారిస్తే ప్రపంచమే కళ్ల ముందుంటుంది (3)
13.మొగము (3)
14.మణి (3)

Pages