S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/09/2018 - 22:16

ఆయన వెనుక తాను కూడా అవతారాల్ని ఎత్తుతూ ఉంటుంది. ఆ శక్తి మహాత్మ్యాన్ని వివరించే దేవీ భాగవతం మనకీ విషయాల్ని చెబుతుంది.

12/06/2018 - 18:47

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot No.: 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
==================================================================
చక్రధ్యాన శ్లోకము
శ్లో మూలాధారస్థ పద్మే శృతిదళలసితే పంచవక్త్రాం త్రినేత్రాం
ధూమ్రాభామస్థి సంస్థాం సృణి మపి కమలం పుస్తకం జ్ఞాన ముద్రాం

12/05/2018 - 18:50

ఈ విధమైన దత్తాత్రేయ మహర్షి మనోపదేశం అలర్కునికి ఎంతో ఆనందం కలగజేసింది. అప్పుడు మునీంద్రునితో ఇలా అన్నాడు- ‘‘మహాత్మా, నేను ధన్యుణ్ణి. నా అదృష్టం బాగుండడంవలన శత్రువులు నాపై దండయాత్ర చేశారు. నాకు కలిగిన కష్టాలన్నీ నా యొక్క అదృష్ట ఫలాలే. లేనిడల మీ శరణు కోరే భాగ్యం నాకు కలిగి ఉండదు. తమ సాంగత్యం వలన నాకు జ్ఞానోదయమయింది. మీ దయకు పాత్రుణ్ణి అయినాను.

12/04/2018 - 18:55

బ్రహ్మ మాత్రమే సత్యం. బ్రహ్మాండం అసత్యం. నిజానికి గుర్తు విభూతి. బాబా ధునిలోని ఊది వ్యాధి, బాధలను తొలగిస్తుంది. కానీ ఊది యొక్క నిగూఢమైన తత్త్వార్థం వివేకంతో కూడిన పూర్ణ వైరాగ్యం ఇవ్వగలిగిన దక్షిణ ఇచ్చి ప్రాపంచిక విషయాల యందు వైరగ్యాన్ని సాధించిన తరువాత మెల్లగా నివృత్తి మార్గం అర్థమవుతుంది. విభూతి దక్షిణల జత అంటే వివేక వైరాగ్యాల జంట.

12/02/2018 - 21:48

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు

11/29/2018 - 19:48

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot No. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
====================================================================

11/28/2018 - 18:31

విశ్వాంతరాళము యొక్క దిక్కులు మానవులకు అగోచరములు. స్వర్గలోక, భూలోక, పాతాళ లోకములకు దక్షిణ దిక్కుగా నరకలోకము నిలిచియున్నదని పరీక్షిత్తునకు శుకయోగీంద్రులు శ్రీమద్భాగవతములో వివరించెను. పాపపుణ్య ఫలములు ప్రారబ్దమును బట్టి ఈ జన్మలోనే భూలోకముందు అనుభవింపక తప్పదు.

11/27/2018 - 18:40

శ్రీకృష్ణపరమాత్మ భగవద్గీత, రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలో అర్జునునికి కర్మయోగ మహిమను ఆచరించవలిన విధానమును, దానివలన కలిగే ఫలితమును వివరించిన తీరు అర్జునునికే గాక అన్ని యుగాలకూ అద్భుత సందేశంగా ఉన్నది. అన్నివేళలా అందరూ ఆచరింపదగినది. ఈ విషయాన్ని శ్లోకాలలో విపలీకరిస్తూ, అర్జునా! కర్మలనాచరించు వేళల్లో, ఆ కర్మనెట్లు చేయవలెనో, దానిని గూర్చిన వివేకమవసరము. ఆ వివేకమునే బుద్ధి అంటారు.

11/26/2018 - 18:58

సృష్టిలో ప్రకృతి పురుషులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు భూమిపై కృతయుగం నుండి అనేక రూపాలలో భక్తులకు దర్శనమిస్తూ కోరిన కోర్కెలు తీర్చే భక్తవల్లభులుగా పురాణాలలో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం నెల్లూరుగా పిలవబడుతున్న అలనాటి సింహపురిలో 1400 సంవత్సరాల క్రితం నెల్లి వృక్షం క్రింద స్వయంభువుగా కైలాసనాథుడు వెలిసాడు. అందుకే ఈ ప్రాంతానికి నెల్లూరు అని పేరు వచ్చిందని పూర్వీకుల వివరణ.

Pages