S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

11/19/2019 - 22:40

13
ఉదయం సూర్యుడు కడిగిన పగడమై
ఆకాశ నగరాలమీద కిరణాలు గర్జిస్తాడు
ముసుగు తన్నిన రాత్రిని మేల్కొలపటమంటే
కష్టాలమీది మూత తీయటం కాదు..
తలపుల్ని తడిపిన స్వప్నధారల్లోంచి తీసి
మెలకువ నద్దుతాడు మందసానుడు..
స్పందన పొందిన తరుణారుణ స్వరాన్ని
తేనెలాంటి సంధ్యలో మిళితం చేసి
బరువులు మోసేవాడి ఊపిరికందిస్తాడు...
నిండు కలల జగత్తును నిద్రలేపటం

11/19/2019 - 06:00

ఆయన ఎప్పుడూ సేవకులను నియమించుకోలేదు, శారీరకమైన పనులన్నీ ఆయనే స్వయంగా చేసేవాడు. మట్టి గుడిసెలలో ఉండటానికే ఇష్టపడేవాడు. భారతదేశమంతా అనేకసార్లు మూడో తరగతి రైలుపెట్టెలో తిరిగాడు. తనవద్ద వున్న అదనపు బట్టల జత, లేదా పత్రికల కట్టనే ఆయన రైల్లో తలగడగా ఉపయోగించేవాడు. ఆయన పక్కమీద స్వదేశీ రగ్గులు, ఖాదీ దుప్పట్లు ఉండేవి. ఒకసారి ఆయన దోమతెర లేకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాడు.

11/19/2019 - 05:54

12
నీ నుంచి నువ్వు పుట్టావన్న కోమల సత్యం
ఏ మొక్కనడిగినా పరిమళిస్తుంది
ఆత్మ సాక్ష్యానికి ఋజువు ‘ఆత్మే’
పగిలిపోతున్న పద్య పాత్ల్రోని ద్రవం
పలుచబడిపోతున్న దైన్యాన్ని
ఇంకా వర్గాలుగా చీలుస్తున్న నువ్వు
ఆకాశధ్వని అయ్యే శుభదినం
అంతర్గత కాంక్షగా నిన్ను మలచబడిన ఏ శిల్పిని నీలో
వుంచిందో
ఆ కాంక్ష నీ నుండి విడిపోని లోకాతీత మార్మికత...

11/19/2019 - 05:52

ఆడది ఎంత కైన సరి ఆగ్రహకీలల కన్గవందునన్
బాడలమే సృజించదగు స్వైర విహారముసల్పి పోరునన్
పోడిమి వైరి వీరచయ మూర్థ విఖండము చేయగల్గదే
ఓడిన శత్రుభూపతుల కుచ్చు బిగించదె! రూపుమాపగన్

11/17/2019 - 22:43

దానివెనుక ఉన్న ఉద్దేశం తెలుసుకోనప్పుడు ఒట్టి యాంత్రిక వినియోగం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగమూలేదు అని ఆయన వివరించాడు.
సేవకు చరఖా ఒక సాధనం. మీరునేర్పే వడ్రంగం, మట్టి బొమ్మల తయారీ రంగులు వేయడం లాంటి వృత్తుల లాంటి ది కాదు. అని ఆయన ఉపాధ్యాయులకు చెప్పేవాడు. అభివృద్ధి చెందాలని ఆయన భావించేవాడు.

11/17/2019 - 22:34

సృ స్థి ల (సృష్టి స్థితి లయ) 2 వ భాగం
- సాంధ్య శ్రీ 8106897404
*

11/17/2019 - 22:31

బాబా చేతల ద్వారానే ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చెప్పేవాడు. అందరూ చాలా సులభంగా తత్త్వబోధను అర్థం అయ్యేట్టు చేస్తారనేవారు అంతేకాక ఆ వార్త శిరిడీలోనే కాక చుట్టు పక్కల గ్రామాలకు కూడా పాకింది. దానితో ఒక మంచి షావుకారు నేను తపస్సులు, దానధర్మాలు లాంటివి ఏవీ చేయకుండానే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకొంటే ఇటు సంపాదన అటు పరలోక సంపద రెండింటినీ సంపాదించుకోవచ్చు కదా. ఇక చనిపోయనా అక్కడ మనకు కష్టమేమీ ఉండదు.

11/16/2019 - 22:01

తకిలీలను, చరఖాలను తయారు చేయడం వల్ల గ్రామీణ వడ్రంగం పనివారికి కమ్మరం పనివారికి ఉపాధి లభించింది. ప్రజలకు జీవనాన్నిచ్చేదిగా మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడేదిగా ఆకలి కడుపులను నింపేదిగా చరఖా తిరిగి మారింది.

11/14/2019 - 22:30

నేల లోంచి బ్రద్దలై కమ్ముకునే సృష్టి శక్తిని నేను
అనువాదం కాని బ్రతుకును అందుకునే ‘వ్యక్తి’ని...
ఆంతర రసాహుత్యాకృతిని
బెట్టుచేసినప్పటి తొలి వేకువలో
నేను మృత్తికామరంద శిశుబీజాన్ని
ఆత్మపదార్థ నైచకీ దోహనశీలమైన మట్టి
నాకిచ్చిన వేకువలో నేను
జాగృతమైన పరిమళ రసోజాన్ని
చిత్రం... నేనెక్కడున్నానని వెతుకుతుందీ లోకం...

11/14/2019 - 22:09

‘‘నీవొక న్యాయవాదివైతే, నీ వృత్తిని మానేసి చేతి మగ్గం చేపట్టు. నీవొక డాక్టరైతే, నీ వృత్తిని వదిలేసి ఒక చేతి మగ్గం చేపట్టు’’ అని ఆయన సూచించేవాడు. ఆయన నేతగాళ్లతో ప్రత్యక్ష పరిచయం ఏర్పరచుకొని చేతి మగ్గాల గురించి సమాచారం సేకరించేవాడు. భారతదేశంలో చేతి మగ్గాలకు కేంద్రం అహ్మదాబాదు కాబట్టి ఆయన తన మొదటి ఆశ్రమాన్ని అక్కడే స్థాపించాడు. ఆశ్రమవాసులంతా స్వదేశీ దీక్షను పాటించేవారు.

Pages