S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

09/25/2019 - 19:31

తే.గీ. చిన్ని వర్తకులనుఁ జేరి చెడ్డబేర
మాడి పోదుదుకొసరుచుఁజూడఁ బెద్ద
వారలు స్టారు హోటళ్లఁ బడి మరలుచు
టిప్పులను వేతురే రాచఠీవి తోడఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/24/2019 - 20:24

తే.గీ. లబ్ధిఁ బొందంగ వలెనని లాంచినంత
నింపుకుంటిరి యదికాస్త నీటమునిగి
తిరిగి రానట్టి లోకాలకరిగిపోతి
రేమి యానమ్ము మరణాలకేమి కొరత?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/23/2019 - 19:58

తే.గీ. పిల్లలను పడుకోబెట్టువేళలోనఁ
వారి చెంతకుఁ జెప్పంగఁ బలురకాల
నీతికథలనుఁ జెప్పంగ నేర్వకున్న
నెంత యార్జించి ఫలమేమి?యెంతలైనఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/20/2019 - 20:05

తే.గీ. పెండ్లి కాగానె పెండ్లాము బెల్లమగుచుఁ
దల్లిదండ్రులు చేదగుఁ దలువనేడు
వారలిచ్చిన జన్మ సఫలత నొంద
కున్న పురుగులేయెన్నంగ మిన్న సుమ్మి
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/19/2019 - 19:44

తే.గీ పెద్దలున్నట్టి వేళలో వినయమతిగఁ
జూపి లేనట్టివేళలో ఁ జూడ ఁ గొంద
రెచ్చటిచటికో పోదురే! విచ్చల విడి
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/18/2019 - 19:45

తే.గీ. తన విషయములు గుట్టుగ దాచి యుంచి
కూపి లాగుదురితరుల నోపఁ బోరు
వారి దరిఁ జేరు వారి ఁ గాపాడు మర్క
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/17/2019 - 20:05

తే.గీ. మనము కారణ జన్ములమని యెఱింగి
మసలుకొనరేల మనుజులు మహిన తమను
తామెఱుగరాయె ఁ జేతురే తప్పిదములు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/16/2019 - 19:25

తే.గీ. కూడ రావేవి సొమ్ములు గూలు వేళఁ
దోడు రారెవ్వరవ్వేళ ఁ దొలగిపోవుఁ
బాపపుణ్యాలు మాత్రమే వచ్చుననియుఁ
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/13/2019 - 20:25

తే.గీ. అద్దెయిండ్లలో బ్రతుకుల దిద్దుకొనుచు
లాగుచుంబీకుచెన్నియో వేగువారు
పిల్లి తన పిల్లలను మార్చువిధము దోచెఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

09/12/2019 - 19:51

తే.గీ. కట్టుకున్నటి వస్త్రాల ఁగాంచి విలువ
లిచ్చు చున్నారు చోద్యమ్ము మచ్చుకైన
లోన సుగుణాల ఁ జూడరీలోకమందుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

Pages