S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/28/2019 - 20:04

కన్నులు వెలుగుల గనులై వీనులు శంఖములాయెను
మనసే బృందావనియై పాట ముక్తి బాటాయెను

మానినెవరొ? మ్రానేదొ?
వేణువేదొ? జాణయేదొ?
ఎవరు ఎరుగరైరి!

నాదమ్మో? వేదమ్మో?
ప్రణయమ్మో? ప్రణవమ్మో?
ఎవరు తెలియరైరి!

వారి పెదవులాశ్రయించి వారి ముద్దులందు కొరకు
కృష్ణుండే వేణువగుచు- వారల చేతుల జేరెనొ?

03/28/2019 - 20:00

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
==================================================================

03/27/2019 - 20:09

ఏమున్నది దీనిలోన ఏమిలేదు గదోరుూ?
ఇది పలుకునె? పలికినచో ఎటుల రాగమొలుకును?

అనుచు నొకతె అని చుబుకమెత్తి యొత్తి అడిగెను
ఆ వంకన ఆ కన్నుల వెలుగులెన్నొ జుర్రెను

నవ్వినాడు శ్రీకృష్ణుడు నవ్వెడు చందురుని రీతి
ఆ నవ్వుల పువ్వులెన్నొ ఆ భామలపై గురిసెను

ఒక గగనం నీరదముల చెవిని మంత్రమూదినట్లు
ఒక గురుండు ఒక మంత్రం శిష్యుని చెవినూదినట్లు

03/27/2019 - 20:07

మనం చేసుకొనే పండుగల్లో దాదాపుగా అన్ని పండుగలు ఏదో వృక్షంతో ముడిపడి ఉంటాయి. ఉగాది నాడు చేదు వృక్షం అనుకొనే వేప పూవును కూడా ఉపయోగిస్తాముకదా. దసరా దశ విధ విజయాలనిచ్చే పండుగ దసరా అని మనం జరుపుకునే దసరా నాడు కూడా జమ్మి చెట్లును పూజిస్తాం. కార్తికంలో ఉసరిచెట్లును పూజించడం తెలిసిందే. బతకమ్మ పండుగలో ప్రతి పూవును, ప్రతిరోజు దేవాలయాల్లో చేసే పుష్పయాగాల్లో పూవుల ప్రత్యేకత తెలసింది.

03/26/2019 - 20:29

వచనం- ‘‘నా వంశి చెబుతుందో, లేదో మీరే చూడండి’’!అని చెప్పి, యమునానది ఒడ్డుననే ఉన్న వెదురుపొదల్లోకి మాయమయ్యాడు శ్రీకృష్ణుడు.

పాముపుట్ట దూరినట్లు దూరె పొదలలోకి
ఎందులకో? దేనికొరకొ? ఎవరెరుంగబోరు!

చేరడేసి కనులతోడ వెదకినారు వారలంత
ఒళ్ళంతయు కనులు చేసి మయూరాలు వెదకెనంత

గాలివెదకె, పూవు వెదకె, పరిమళమ్ము వెదకె!
‘‘కృష్ణా! కృష్ణా!’’ యటంచు కృష్ణానది వెదకె!

03/26/2019 - 20:26

పరోపకారం చేసేవారిగురించి చెప్పాలంటే మొట్టమొదట చెట్లనే చెప్పుకోవాలి. పరోపకారం కోసం చెట్లు బతికి ఉన్నఫ్పుడూ, కాల గర్భంలో కలిసిపోయేనాడు కూడా ఇతరులకు ఉపయోగ పడుతూనే ఉంటుంది. గాలి పీల్చుకోవాలన్నా, దుర్గంధాన్ని పారద్రోలాలన్నా, తిండి తినాలన్నా, ఎండ నుంచి వాన నుంచి చలినుంచి, క్రూర మృగాల నుంచి తన్ను తాను కాపాడుకోవాలంటే మనిషి చెట్లమీదే ఆధారపడుతాడు.

03/25/2019 - 19:46

మంత్రాలయ రాఘవేంద్రులను తెలియని వారుండరు. మానవ కళ్యాణంకోసం వెలిసిన మహిమాన్విత మహనీయుడు శ్రీరాఘవేంద్రులు. బృందావనం నుంచే సజీవుడిగా వుండి భక్తుల మొర ఆలకిస్తున్న దేవుడు రాఘవేంద్రస్వామి. ‘‘నేను, దేవుడు ఒకటికాము మేమిరువురము వేరువేరు. అతడు ఈశుడు, నేనాతని దాసుడను మాత్రమే’’ అని చెప్పే ద్వైత సిద్ధాంతంను ప్రవచించిన మద్వాచార్యుల బోధనల వ్యాప్తికోసం ప్రచారంచేసిన వారే శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి.

03/25/2019 - 19:45

హనుమ రామ భజన తప్ప అన్య మెరుగబోడు
అతని నోట రాముని కథ అమృతతుల్యమ్ము

కృష్ణపత్నులు:
మేమెక్కడ? హనుమ ఏడ? ఏమని పిలిచేము?
కడచిపోయె యుగమొక్కటి కనిపించునదెట్లు?

శ్రీకృష్ణుడు:
హనుమయన్న ఎవ్వరంచు మీరలెంచినారు?
మన చుట్టును మనలోపల హనుమయుండు గాదె?

వాయుపుత్రుడతడు కాడె? వాయువతడు కాడె?
అతడు లేక మనముందుమె? అతడు చిరంజీవి!

03/24/2019 - 22:22

పక్కనే ఉన్న గ్రామంలో ఆయన ఉంటారు. వెంటనే వెళ్ళి ఆయనను కలవండి. మీ సమస్య తీరుతుంది’’ అన్నాడు.

03/24/2019 - 22:17

అలా, ఎలాగోలాగ నదిని దాటేశారు ఆపై తమతమ పాదాల వంక చూసుకున్నారు.
ఆశ్చర్యం! వారి పాదాలు తడిసిలేవు. ఒక్క నీటి చుక్క కూడా ఆ పాదాలనంటి లేదు. పైగా అవి పారిజాతాల్లా పరీమళాల్నీ వెదజల్లుతూ, పున్నమనాటి చంద్రబింబాల్లా కాంతులీనుతున్నాయి.
వాళ్ళ ఆశ్చర్యానికి అవధుల్లేవు. అదేమి వింతో వారికర్థం కాలేదు. వెనుదిరిగి నది వంక చూశారు.

Pages