S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

11/24/2019 - 23:18

16
శిథిలాలలో ఇరుక్కున్న
నాగరకతా శిల్పాల్ని నిలబెట్టుకోవాలి- అప్పుడవి
చరిత్రకు
పాత సంగతులే- కొత్తగా చెబుతాయి
‘‘కలలు కరంగి పోయినవి కాలఖగమ్ము విశాల పక్షముల్
జల జల నార్చి యే దెసకు సాగినదో యెఱుగంగ నేర; మీ
నిలచిన వాస్తవ ప్రకృతి నీరవ కంఠమునెత్తి మెల్లగా
బలుకు విషాద ధోరణుల భావము నింపగదోయి నెచ్చెలీ’’
సూర్యాస్తమయాన్ని సేవిస్తేనే

11/24/2019 - 21:50

అంతకంటే తక్కువ ధరకు తాను కాగితం కొనలేనని గాంధీ అతనికి చెప్పాడు.

11/21/2019 - 22:13

కాంగ్రెస్ మహాసభల్లో ఏర్పాటు చేసిన హస్తకళా ప్రదర్శనకు వచ్చిన సందర్శకులందరికీ ఆ హస్తకళా వస్తువులకు స్వచ్ఛంద ప్రకటనా ఏజంట్లు కావాలని అడిగేవాడు.

11/21/2019 - 22:12

15
తూర్పులోని సూర్యుడి కోడి రాత్రి కన్న కలల్ని
కిరణగళంలో తరుణగీతంలా ముఖరిస్తుంటే
ఎన్ని జ్ఞాపకాల ప్రవాహాలు ఎనె్నన్ని హృదయ బాలిత విహారాలు..?
కాలం ఎప్పుడూ గమిస్తునే వుంటుంది
కనుకనే ప్రత్యభిజ్ఞ ప్రతి అణువులోను
పరామర్శ సూత్రాలను పదిలంగా మోస్తూనే వుంటుంది
ఒడిగట్టుకున్న నీటి నానబ్రాలుతో
కడలి కౌగిలి చేరటం కన్నా ముందు

11/20/2019 - 22:40

‘‘బ్రిటిషు వారి శైలిని, వారి అలవాట్లను అనుకరించడం మనల్ని నాశనం చేయడమేకాక, భారతదేశాన్ని కూడా పతనం చేస్తుందని’’ ఆయన హెచ్చరించాడు. తమ ఖరీదైన అలవాట్లతో పాలిత దేశంలో ఒక విభ్రమ సృష్టించాలని బ్రిటీషువారు భావించారు. మనం ఆ ఖరీదైన అలవాట్లను విడిచిపెట్టేయాలి. చేత్తో తయారుచేసిన కాగితంమీద హిందీ, ఉర్దూలలో సాధారణంగా ముద్రించిన లెటర్‌హెడ్‌లను వాడాలి.

11/20/2019 - 22:36

14
‘‘ఆకాశంబున వినె్చఘల్ఘలలు నృత్యన్మంజు మంజీర శిం
జా కల్యాణ పరంపరా శ్రుతులు ఋక్సామోజ్వలు ఘోషలున్
రాకాచంద్ర కలా తరంగ తతి చర్చా సాంద్రతల్ తన్కి వి
శ్వా కారంబు సహస్ర పత్ర కమల స్పంద దిక్వాసంబులై’’
ఉన్మనీ గగన శూన్యోదంత విశ్రాంతి
సమనాఖ్య సంపత్తి చదలు మొఱసి
వ్యాపకం బగు శక్తి పరిణత ధ్వని మాత్ర
గగన ధ్వని తరంగ నిగమ మగుచు

11/19/2019 - 22:42

‘‘బ్రిటిషు వారి శైలిని, వారి అలవాట్లను అనుకరించడం మనల్ని నాశనం చేయడమేకాక, భారతదేశాన్ని కూడా పతనం చేస్తుందని’’ ఆయన హెచ్చరించాడు. తమ ఖరీదైన అలవాట్లతో పాలిత దేశంలో ఒక విభ్రమ సృష్టించాలని బ్రిటీషువారు భావించారు. మనం ఆ ఖరీదైన అలవాట్లను విడిచిపెట్టేయాలి. చేత్తో తయారుచేసిన కాగితంమీద హిందీ, ఉర్దూలలో సాధారణంగా ముద్రించిన లెటర్‌హెడ్‌లను వాడాలి.

11/19/2019 - 22:40

13
ఉదయం సూర్యుడు కడిగిన పగడమై
ఆకాశ నగరాలమీద కిరణాలు గర్జిస్తాడు
ముసుగు తన్నిన రాత్రిని మేల్కొలపటమంటే
కష్టాలమీది మూత తీయటం కాదు..
తలపుల్ని తడిపిన స్వప్నధారల్లోంచి తీసి
మెలకువ నద్దుతాడు మందసానుడు..
స్పందన పొందిన తరుణారుణ స్వరాన్ని
తేనెలాంటి సంధ్యలో మిళితం చేసి
బరువులు మోసేవాడి ఊపిరికందిస్తాడు...
నిండు కలల జగత్తును నిద్రలేపటం

11/19/2019 - 06:00

ఆయన ఎప్పుడూ సేవకులను నియమించుకోలేదు, శారీరకమైన పనులన్నీ ఆయనే స్వయంగా చేసేవాడు. మట్టి గుడిసెలలో ఉండటానికే ఇష్టపడేవాడు. భారతదేశమంతా అనేకసార్లు మూడో తరగతి రైలుపెట్టెలో తిరిగాడు. తనవద్ద వున్న అదనపు బట్టల జత, లేదా పత్రికల కట్టనే ఆయన రైల్లో తలగడగా ఉపయోగించేవాడు. ఆయన పక్కమీద స్వదేశీ రగ్గులు, ఖాదీ దుప్పట్లు ఉండేవి. ఒకసారి ఆయన దోమతెర లేకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాడు.

11/19/2019 - 05:54

12
నీ నుంచి నువ్వు పుట్టావన్న కోమల సత్యం
ఏ మొక్కనడిగినా పరిమళిస్తుంది
ఆత్మ సాక్ష్యానికి ఋజువు ‘ఆత్మే’
పగిలిపోతున్న పద్య పాత్ల్రోని ద్రవం
పలుచబడిపోతున్న దైన్యాన్ని
ఇంకా వర్గాలుగా చీలుస్తున్న నువ్వు
ఆకాశధ్వని అయ్యే శుభదినం
అంతర్గత కాంక్షగా నిన్ను మలచబడిన ఏ శిల్పిని నీలో
వుంచిందో
ఆ కాంక్ష నీ నుండి విడిపోని లోకాతీత మార్మికత...

Pages