S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

02/11/2016 - 21:47

అడ్డం

ఆధారాలు

01/23/2016 - 18:05

ఆధారాలు
అడ్డం
1.మంచిముత్యము. గుండ్రతనముగల ముత్యము (5)
4.ఏరువాక పండగ ఈ తిథినాడు జరుపుకుంటారు (3)
6.సంబారములలో ఒక పొడవు కొలత (2)
7.బురద. పంపకముల్లో ఇది కొంత తప్పదు (3)
10.్భగవంతుడికి కానుకలు సమర్పించే చోటు (2)
11.సరంగుల్లో ఈ వర్ణం తప్పకుండా కనిపిస్తుంది (2)
12.విసరు (2)
15.‘సౌ రుపయే’ లో ఉండే అందం చూడగానే తెలిసిపోతుంది (2)

01/14/2016 - 18:26

ఆధారాలు
అడ్డం
1.తలకెక్కిన అహంకారము, గర్వము (5)
4.సముద్రము... వారధి కాదు కానీ.. (3)
6... తప్పకుండా పాటించమంటారు.. ఛందస్సులోనూ అంతే (2)
7.ఆనవాయితీ. దాని కోసం ముందు నిలబడేది వీడు కాదు (3)
10.పళ్లపై పట్టేది. బ్రష్ చేసుకున్నా వదలనిది (2)
11.నడుమ్మా చెడ్డనొప్పా? ‘పని ఎగవేత’ లక్షణం
కనపడుతోంది సుమీ! (2)
12.నాలుక వల్ల ఇది తెలుస్తుంది (2)

01/09/2016 - 18:12

ఆధారాలు
అడ్డం
1.శివలింగం కింద ఉండే పీఠము (5)
4.ఇది దాటితే పృథ్విని దాటినట్లేనట! (3)
6.మహా నిబద్ధతతో ఈ అపకారం దాగి ఉంది! (2)
7.అవనితలంలో లభించే ఏ స్ర్తి అయినా
ఇలా గాక ఎలా ఉంటుందీ? (3)
10.కురచ (2)
11.ఈ సుల్తాను మైసూరు రాజు (2)
12.తిరగబడిన శిరస్సు (2)
15.తిరగబడిన తీగ (2)
16.‘నా’ అంటూ మొదలుపెట్టే స్ర్తి (2)
19.రాగవరస (2)

01/02/2016 - 18:08

ఆధారాలు
అడ్డం
1.విశ్వనాథవారి జ్ఞానపీఠ పురస్కార కావ్యము ‘రామాయణ...’ (5)
5.‘రేలంగి’ ఆగిన చోట మొదలయ్యే అలనాటి హాస్యనటి (3)
6.విష్ణుశర్మ రాజకుమారుల శిక్షణకై రచించిన గ్రంథము (5)
8.సిరి తోడిదే ఇదీనూ (3)
10.విత్తనాలు (3)
13.గడ్డి మొదలగు వాని పెద్ద కట్ట (2)
14.ఈ రోజు నిలువు 16 పరిపూర్ణం (3)
15.కొయ్యచెక్కే పనిముట్టు. చిత్రిక కాదు (3)

12/27/2015 - 00:01

ఆధారాలు
అడ్డం
1.గురువు (5)
5.విలాసము, వగలుపోవడం (3)
6.వాగుడుకాయ (5)
8.కప్పురము. కొంచెం కుదించుకు పోయింది (3)
10.కాగల ‘....’ గంధర్వులు తీర్చిరి (3)
13.మొండి, మర్మము (2)
14.ఆడవాళ్లకి ఇది ఉందో లేదో అని శంకించడం కవులకి పరిపాటి (3)
15.‘.... వినోదం’ అంటే వేట (3)
16.నిగమా నిగమాంత వర్ణిత లో పునరావృతం అయ్యేది (2)

12/19/2015 - 18:40

ఆధారాలు
అడ్డం
1.ఆయుధాలు ధరింపనివాడు (5)
5.ఈ పనస పనస కాదు (3)
6.కాల్బలం (5)
8.మహేశ్ బాబు సినిమా ‘లంఘనము’ కదూ... (3)
10.వీధి. అందులో ఒకనాటి రష్యా చక్రవర్తి (3)
13.ఎందుకో కలహం? చీర కోసమా? ఇంద ఇదిగో (2)
14.‘బాస’ ఉంటే దాదాపు సహాయం లభించినట్లే! (3)
15.ఒక తిథి. నిన్నటి సినీనటి గూడా! (3)
16.సగం విసిరేయి. చాలు. చుక్కలు కనిపిస్తాయి (2)

12/12/2015 - 18:38

ఆధారాలు
అడ్డం
1.శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి హుండీ. పదీ పరకా నించి
మణిమాణిక్యాల దాకా (5)
5.అర్చకుడు (3)
6.కాకినాడ స్పెషల్ స్వీటు. ఇందులో మడత ఉందిగానీ పేచీ లేదు (5)
8.్భగం ముందువి (3)
10.మొదట ‘పది’తో జాగ్రత్త (3)
13.సౌమిత్రి ఆరంభంలోనే మాయం (2)
14.ఈ ‘బందీ’ కావాలని ఎవరూ కోరుకోరు (3)
15.‘చేదూ ఒక రుచే’ అని నిరూపించే కూర (3)

12/05/2015 - 18:52

ఆధారాలు
అడ్డం
1.తండ్రి తండ్రి (5)
5.అహనా దేవుడా! నరుడి అవతారంలో నిన్ను ‘...
నరరూపుడు’ అంటారు గదయ్యా! (3)
6.మన మంచికవి అంటే ఆత్రేయా! (5)
8.‘ఇదీ వెనక’ జరిగిన సంగతి. మరి అందులోనే
ఆశీర్వాదం ఉందేమో! (3)
10.్భగవంతుడి మహాత్మ్యాలు ‘....’గా ప్రకటితం అవుతాయి (3)
13.ఇట్టే కరిగిపోయేది (2)
14.గుత్తి (3)

11/28/2015 - 16:58

ఆధారాలు
అడ్డం

Pages